Polski Biznes

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

58-304 Wałbrzych ul. Piasta 16

tel.: 074 843-42-20 sekretariat, 847-84-75 - odpady komun.; 848-83-83 odpady przem.

fax: 074 848-29-60


rok założenia firmy: 1998

PLEN

NIP: 886-23-70-555

Obszar działalności firmy:
Miasto


Ilość pracowników: brak danych

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Od blisko 10 lat Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. obsługuje przedsiębiorstwa przemysłowe oraz osoby fizyczne w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Do 29 maja 1991r, wywozem odpadów zajmowalo się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania p.p. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Piasta 16.
Na podstawie zarządzenia 3/91 Zarządu Miasta Wałbrzycha z 28 maja 1991 r. WPO przekształcono w Miejski Zakład Oczyszczania zakład budżetowy Gminy Wałbrzych